Mô Hình Tokyo ghoul

385.000

Kích thước: 5cm

Chất Liệu: Nhựa PVC

Số Lượng: 6

 

Danh mục: