Mô Hình Obito

400.000

Kích thước: 16cm

Khối lượng: 0,32kg

Chất Liệu: Nhựa PVC

 

Danh mục: