Mô hình tàu Thousand Sunny

450.000 350.000

Tên mô hình: Tàu Thousand Sunny

Chất liệu: Nhựa PVC

Kiểu: Lắp ráp

Bao gồm: Tất cả các bộ phận của tàu. Bao gồm cả các tàu con, tàu ngầm. Và các mô hình nhân vật team Luffy

Danh mục: